ANNE ORUAA­SA­LE riik­lik ko­da­ni­ku­päe­va au­märk

Sõnumitooja 28.11.2018

Kol­ma­päe­val, 28. no­vemb­ril an­nab si­se­mi­nis­ter Tal­lin­nas Aja­loo­muu­seu­mi Suur­gil­di hoo­nes toi­mu­val tun­nus­tu­sü­ri­tu­sel ko­da­ni­ku­päe­va au­mär­gi teis­te hul­gas üle MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam ju­hi­le An­ne Oruaa­sa­le. Mär­gi­ti, et Ani­ja val­la ela­nik An­ne Oruaas on põi­mi­nud ko­da­ni­ku­kas­va­tust igas­se oma te­ge­vus­se – nii õpe­ta­ja, raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja kui ko­da­ni­kual­ga­tu­se eest­ve­da­ja­na ning et te­ma küm­neaas­ta­se va­ba­taht­li­ku töö tu­le­mu­se­na re­no­vee­ri­ti Keh­ra jaa­ma­hoo­ne ning ava­ti seal Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seum. Tä­na­vu esi­ta­ti ko­da­ni­ku­päe­va au­mär­gi­le 92 kan­di­daa­ti. Et­te­pa­ne­kud vaa­tas lä­bi si­se­mi­nis­tee­riu­mi juur­de loo­dud ko­mis­jon. Kok­ku an­tak­se väl­ja 15 au­mär­ki.

Uudis ilmus ajalehes Sõnumitooja 28. novembril 2018.