2010

I ajalookonverents „Tuntud ja tundmatu. Eesti Vabadussõda nooremapõlve ajaloolaste pilgu läbi“

9. detsembril 2010 kell 12.15 Kehra Gümnaasiumi aulas

I

Tervitused – Kehra kooli segakoor, juhataja õpetaja Epp Soo

Urve Rannaääre, Kehra Gümnaasiumi direktor

Tiit Tammaru, Anija vallavanem

Eesti Vabadussõda ja tänapäev. Eesti Vabadussõda ja meie riiklik ning rahvuslik identiteet –

reservkolonelleitnant Leo Kunnas

Eesti rahvusväeosade loomine – kolonelleitnant Vitali Lokk, TLÜ AI doktorant

Eesti Vabadussõja mitu nägu – Taavi Minnik, TLÜ AI doktorant

Admiral Pitka – Arto Oll, TLÜ AI doktorant

II

Johannes Tõrs. „Rünnak“ – Lagedi Vabadusvõitluse muuseumi näitetrupp

Vokaalansambel Kuldne Õhtupäike – juhendaja Kuuno Kasak