2023

XI ajalookonverents „Teed ja reisimine“ 7. oktoobril 2023

Kava: Anija vallavolikogu esimehe Jaanus Kalevi tervitus

          Heli Laulustuudio tervitus

          Ettekanded:

1. Kehrat läbinud põlisteed:  Revala–Virumaa–Alutaguse–Vaiamaa (Tallinna–Narva) talimaantee ja  Jägala veetee  –  Valdo Praust

 2. Preester Henrik Tallinnas  – Tõnu Raid   

 3.  Reisimisest Vana-Liivimaa ja Euroopa vahel 12. sajandi lõpus ja 13. sajandil alguses – Priit Raudkivi

4.   Autode leviku mõjust Eesti ühiskonnale 20. sajandi esimesel poolel – Riho Paramonov

Konverentsi moderaator Priit Raudkivi

       14.00 – 14.45  Lõuna   –  kohvik Wagun

      15.00 Bussiekskursioon   Valdo Prausti juhtimisel muistsete taliteede ja maanteekõrtside paikadesse

Valgusmeedia 24h uudis:  https://www.youtube.com/watch?v=nLqIrUOes1w