2023

XI ajalookonverents „Teed ja reisimine“ 7. oktoobril 2023

Kava:

Ekskursioon Valdo Prausti juhtimisel muistsete taliteede paikadesse