2011

II ajalookonverents „Anija valla hiilgeaeg. Jõelähtme-Jägala keskjooksu asustuspiirkond nooremal rauaajal“

8. oktoobril 2011 kell 10.00 Kehra rahvamajas

I

Avasõnad – Priit Raudkivi, TLÜ Ajalooinstituut

Margit Aasmaa, Anija Valla Kultuurikeskus

Tiit Tammaru, Anija vallavanem

Piirkonna üldiseloomustus ja arheoloogilise uurituse hetkeseis – Mauri Kiudsoo, TLÜ AI

2010. aastal avastatud Linnakse muinasaegne matmispaik – Ülle Tamla, TLÜ AI

Partsaare (Anija) põletusmatustega kalmeväli – Rene Vinkler, klubi Revaldetekt

Viikingi- ja hilisviikingiaegsed aardeleiud – Mauri Kiudsoo, TLÜ AI

Piirkonna külad „Taani hindamisraamatu“ Suur-Eestimaa nimistus – Priit Raudkivi, TLÜ AI

Ülevaade Harjumaa kultuuripärandist – Ly Renter, Muinsuskaitseamet

II

Ekskursioon arheoloogiliste leidude paikadesse Anija ja Raasiku vallas – Ly Renter, Mauri Kiudsoo, Tanel Moora