MTÜ Kehra Raudteejaam

Kehra muuseum on kodanikualgatuse tulemusena tekkinud mäluasutus. 2008. aastal loodi mittetulundusühing Kehra Raudteejaam (MTÜ), mille põhikirjalisteks eesmärkideks olid renoveerida Anija vallale kuuluv 1897. aastal ehitatud ja kümmekond aastat kasutuseta seisnud raudteejaama hoone, asutada sinna Vabadussõja murdelahinguid ja kohalikku ajalugu tutvustav muuseum ning aidata Anija vallal taastada Lahinguvälja mälestussammas. Need eesmärgid on praeguseks kõik täidetud ja ühingu tegevuseks on Kehra muuseumi pidamine, seal näituste, kontsertide, filmiõhtute, kohtumiste jne korraldamine.

Ühingu asutajaliikmeid oli 9, praegu on liikmeid 18. Muuseumi sisuline töö tehakse vabatahtlikkuse alusel õhinapõhiselt. Ühing on võtnud tööle muuseumi perenaise, kes hoolitseb korra ja puhtusees ning on igati abiks ürituste korraldamisel.