Üldkoosolek 18. novembril

MTÜ Kehra Raudteejaama järgmine üldkoosolek toimub 18. novembril kell 18.30 Kehra raamatukogus.

Päevakord:
1) MTÜ Arengukava tegelikkusega vastavusse viimine.
2) MTÜ Kehra Raudteejaam juhatuse valimine.
3) Infor jaamahoone rekonstrueerimistööde kohta.
4) Jooksvad küsimused.

 

© MTÜ Kehra Raudteejaam 2008-2018, reg nr 80273870
info at kehrajaam dot ee , tel nr 53402876