Riik toe­tab La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­mär­gi ra­ja­mist

Sõnumitooja 14.06.2017

Kait­se­mi­nist­ri ot­su­se­ga an­tak­se Keh­ra la­hin­gu mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­seks 15 000 eu­rot.

Nüüd­seks ame­tist lah­ku­nud kait­se­mi­nis­ter Mar­gus Tsahk­na ot­sus­tas üle-eel­mi­sel nä­da­lal, et Ees­ti Sõ­ja­muu­seu­mi kau­du eral­da­tak­se Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­mär­gi taas­ta­mi­seks 15 000 eu­rot. Mi­nis­tee­riu­mi kants­ler Jo­na­tan Vse­viov mär­kis – Ees­ti rii­gi­kait­se­le on olu­li­ne, et vaa­da­tes tu­le­vik­ku ei unus­taks me ära mi­ne­vik­ku ehk neid täht­said võit­lu­si, mis and­sid Ees­ti­le või­ma­lu­se saa­da va­baks rii­giks.

„Keh­ra la­hing oli kaht­le­ma­ta üks neid mur­de­sünd­mus­test, mis muut­sid Va­ba­dus­sõ­ja käi­ku ning se­da olu­list la­hin­gut peab tä­his­ta­ma ja mä­les­ta­ma vää­ri­li­selt. Kui Ani­ja val­la­va­lit­sus pöör­dus Ees­ti Sõ­ja­muu­seu­mi poo­le, et saa­da tu­ge Keh­ra la­hin­gu mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­seks, ot­sus­tas kait­se­mi­nis­tee­rium se­da init­sia­tii­vi toe­ta­da, sest nii mär­gi­li­se sünd­mu­se mä­les­tu­se jääd­vus­ta­mi­se toe­ta­mi­ne on au­asi,“ lau­sus ta.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 14. juunil 2017.