Projekt „Kehra jaamahoone rekonstrueerimise II etapp. Kehra ühistranspordi teeninduskeskuse ja Vabadussõja murdelahingute muuseumi rajamine“

Projekti käigus lõpetatakse ajaloolise Kehra raudteejaama hoone rekonstrueerimine Vabadussõja murdelahingute muuseumiks ja ühistranspordi ootesaaliks. Pärast raudteejaama sulgemist 1997 ei ole Kehras ühistranspordi ootajatele spetsiaalselt ette nähtud ega ka muud selleks sobivat kohta. Valmivad soe ooteruum, avalik WC, einestamisvõimalus, mis kõik on ühistranspordi kvaliteeti parandavad tugiteenused.

Anija vallas puudub mäluasutus, mis koguks, talletaks ja tutvustaks kohalikku rikkalikku ajalugu. Kehra jaamahoonel on pikk ja väärikas ajalugu, hoone on ilusa historitsistlikus stiilis arhitektuuriga, pole muinsuskaitse all. Jaamahoone sobib muuseumiks nii oma suuruse, ajaloo kui asukoha tõttu. Hoonele oli paigaldatud mälestustahvel Vabadussõjas langenutele, mis pärast hoone valmimist oma kohale tagasi pannakse. Hoonega koos valmib Anija vallas 1919. aasta algul peetud Vabadussõja murdelahinguid tutvustav ekspositsioon.

Projekti toetavad:

  • PRIA Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 alusel Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) LEADER-meetmest 80 000 €.
  • Anija vald 181 808 €

Ehituse teostamiseks läbi viidud riigihanke võitsid ühispakkujad Osaühing Sulane (registri kood 11535626) ja OÜ BauEst (registri kood 1220064).

Muuseumi ekspositsiooni valmimist toetavad Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum (ESM) 5000 €, Kultuuriministeerium Riigikogu lisavahenditest 6000 €, kohaliku omaalgatuse programm 1991,60 € ja Anija vald 500 €. Ekspositsiooni kujundab graafiline disainer Moonika Maidre.

Jaamahoone rekonstrueerimise ja Vabadussõja murdelahingute muuseumi valmimise tähtaeg on 2017. aasta detsembris.

© MTÜ Kehra Raudteejaam 2008-2018, reg nr 80273870
info at kehrajaam dot ee , tel nr 53402876