Kuidas meenutati märtsiküüditamist Anija ja Kuusalu vallas

Ere Uibo
Sõnumitooja 08.04.2015

Murtud Rukkilille Ühing kutsus represseerituid 25. märtsil kella 13 Tallinnasse Jüriöö parki.

Kui 25. märtsi hommikul said lilled viidud ja küünlad süüdatud Kuusalu kalmistul represseeritute mälestuskivi ning Keskväljakul sümboolse telefoni juures, kutsus MTÜ Murtud Rukkilille Ühingu juht Enno Uibo mälestajaid Tallinnasse Jüriöö parki.

Kehra raudteejaamas pandi 25. märtsil mälestuskivi juurde pärgi ja küünlaid, osales ligi 30 inimest.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 8. aprillil 2015.