KOPi toe­tu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 05.12.2018

Ani­ja val­last saa­vad KO­Pi sü­gis­voo­rust toe­tust 6, Kuu­sa­lu val­last 5, Raa­si­ku val­last 2 pro­jek­ti.

Eel­mi­sel nä­da­lal kin­ni­tas HO­Li ju­ha­tus maa­kond­li­ku hin­da­mis­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi (KOP) sü­gis­voo­ru toe­tu­sed. Ka­hest meet­mest saa­vad 56 pro­jek­ti kok­ku 94 822,53 eu­rot. Ko­gu­kon­na aren­gu meet­mest toe­ta­tak­se 18 pro­jek­ti kok­ku 28 980,11 eu­ro­ga, elu­kesk­kon­na ja ko­gu­kon­na­tee­nus­te aren­da­mi­se meet­mest 38 pro­jek­ti kok­ku 65 842,42 eu­ro­ga. Ühe pro­jek­ti jaoks sai taot­le­da ku­ni 2000 eu­rot.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la MTÜ­de esi­ta­tud 6 pro­jek­ti saa­vad KO­Pist kok­ku 9057,09 eu­rot.

Ko­gu­kon­na aren­gu meet­mest eral­da­ti MTÜ­le Keh­ra Raud­tee­jaam 1692 eu­rot 9. aja­loo­kon­ve­rent­si kor­ral­da­mi­seks. Ani­ja Val­la Mä­lu­män­gu Selts saab 874,09 sü­gi­sest ke­va­de­ni kest­va val­la mä­lu­män­gu­sar­ja kor­ral­da­mi­seks ning Voo­se Kü­la­selts 501 eu­rot kü­last vi­deok­li­pi te­ge­mi­seks.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 5. detsembril 2018.