KOPi toe­tu­sed Ani­ja, Aeg­vii­du, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da ning Lok­sa lin­na

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 31.05.2017

Ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se ke­vad­voo­rust saa­vad toe­tust Ani­ja val­last 9, Kuu­sa­lu ja Aeg­vii­du val­last 5, Raa­si­ku val­last 3 ning Lok­sa lin­nast 2 pro­jek­ti.

Eel­mi­sel nä­da­lal kin­ni­tas maa­va­nem ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi (KOP) 2017. aas­ta ke­vad­voo­ru toe­tu­sed. Kok­ku ja­ga­ti ko­gu­kon­na aren­gu ning elu­kesk­kon­na ja ko­gu­kon­na­tee­nus­te aren­da­mi­se meet­me­test 123 997,26 eu­rot, toe­tust said 75 pro­jek­ti.

Ani­ja val­da 12 806 eu­rot
Ko­gu­kon­na aren­gu meet­mest saab MTÜ Sood­last Kõr­ve­ni 1800 eu­rot Ani­ja Lü­li­ti 2018 tea­vi­tus­töö I eta­piks, Ala­ve­re Kü­laa­ren­da­mi­se Selts 1383,70 eu­rot Ala­ve­res sport­li­ku pe­re­päe­va lä­bi­vii­mi­seks, MTÜ Keerdt­repp 1529,83 eu­rot Keh­ra ter­vi­se­päe­va kor­ral­da­mi­seks ning MTÜ Ing­Ver 1999,99 eu­rot Ani­ja Mo­ti­vee­ri­tud Noor­te Su­ve­koo­liks.
Elu­kesk­kon­na ja ko­gu­kon­na­tee­nus­te aren­da­mi­se meet­mest an­tak­se Voo­se kü­la­selt­si­le vä­li­jõu­saa­li II eta­piks 1598 eu­rot, MTÜ­le Voo­se Kõrts 1799 eu­rot ko­gu­kon­na jaoks rai­de­ri soe­ta­mi­seks, Ala­ve­re Kü­la­aren­da­mi­se Selt­si pro­jek­ti­le „Kõht täis ja ket­tad kor­vi“ 1125 eu­rot, MTÜ­le Keerdt­repp Keh­ra va­baõ­hu­par­gi re­no­vee­ri­mi­seks ja laien­da­mi­seks 1378 eu­rot ning MTÜ­le Keh­ra Raud­tee­jaam Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mi­le ar­vu­ti ja li­sa­tar­vi­ku­te soe­ta­mi­seks 1991,60 eu­rot.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 31. mail 2017.