Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­te hää­le­tus on ala­nud

Sõnumitooja 25.01.2017

Ani­ja val­la 2016. aas­ta te­gi­ja­te elekt­roo­ni­li­ne hää­le­tus kes­tab 5. veeb­rua­ri­ni.

Kuni 15. jaa­nua­ri­ni või­sid kõik soo­vi­jad esi­ta­da val­la ko­du­le­hel ole­va taot­lu­svormi kau­du kan­di­daa­te Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si­le. Ala­tes es­mas­päe­vast ka­he nä­da­la jook­sul on pa­ri­ma­te väl­ja sel­gi­ta­mi­seks või­ma­lik an­da nei­le hää­li val­la ko­du­le­hel.
Kok­ku on üles sea­tud 30 kan­di­daa­ti, suu­re osa esi­ta­s rahvas, mõ­ned li­sas val­la­va­lit­sus.
„On vah­va, et ini­me­sed mär­ka­vad en­da üm­ber te­gi­jaid ning on aga­rad üks­teist tun­nus­ta­ma. Need, ke­da esi­ta­ti, on saat­nud kor­da suu­ri as­ju. No­mi­nen­ti­de hul­gas on ka neid, ke­da esi­ta­ti roh­kem kui üks kord,“ rää­kis val­la aren­dus­juht In­geld­rin Aug.

Tiit­li­le Ani­ja val­la aas­ta et­te­võt­ja te­gu 2016 kan­di­dee­ri­vad Keh­ra pui­du­fir­ma OÜ Nar­vo, ko­ha­lik tor­di­meis­ter Ka­ti Köök ehk FIE Kat­rin Roo­me­re ja Ala­ve­re li­ha­töös­tus OÜ A-Vorst, aas­ta va­ba­ühen­du­se tiit­li­le MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed, Hel­ve Vaar­man­ni eest­võt­tel te­gut­sev Ani­ja Aia­ring, MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam ja MTÜ Maad­lusk­lu­bi Ani­ja, aas­ta va­ba­taht­li­ku tiit­li­le ka­he­le lap­se­le asen­dus­ko­du pak­ku­nud Kät­lin ja Jaan Takk Ala­ve­rest, Ala­ve­re las­teaia sa­ge abi­li­ne Ja­nec Pär­na ning maad­lus­klu­bi töös­se pa­nus­ta­nud Jaa­na Han­nus, tiit­li­le aas­ta sä­de Kihm­la-Sa­lu­mäe kü­la­va­nem An­ne­li Verp­son, val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, Ani­ja Lü­li­ti üks al­ga­ta­ja­test Kai­sa Tam­ki­vi ning Ani­ja raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Pil­le Kul­la. 

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 25. jaanuaril 2017.

Poliitilist katuseraha läheb kõige rohkem Anija valda

Ülle Tamm
Sõnumitooja 11.01.2017

Riigikogu kinnitas detsembris 2017. aasta riigieelarve, milles on ka erakondade jagatavad summad ehk poliitilised katuserahad omavalitsustele ja MTÜdele.
Tänavu on Anija valda suunanud katuseraha IRL, Keskerakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Raasiku valda tuleb toetusraha sotsidelt, Loksa linna Keskerakonnalt ja Kuusalu valda Vaba­erakonnalt.
Lõppenud aastal opositsiooni jäänud Reformierakond katuseraha jagamisel ei osalenud.

Anija vald
IRLi katuserahast antakse 7000 eurot Kehra staadioni ja terviseradade arendamiseks. IRLi kuuluv volikoguliige, IRLI Harju piirkonna juhatuse liige Urmo Sitsi ütles, et see summa tuli tänu riigikogu liikmele Marko Mihkelsonile. Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kuulub IRLi Harju piirkonna juhatusse.
Sotsiaaldemokraatidelt on lubatud MTÜle Kehra Raudteejaam 6000 eurot muuseumiekspositsioonide loomiseks. MTÜ Kehra Raudteejaam juht Anne Oruaas kommenteeris, et toetusraha tuli üllatusena, ning arvas, et ju see saadi tänu riigikogu liikmele Tanel Talvele, kes on ka kohalik poliitik – kandideeris ja osutus valituks Anija vallavolikogusse valimisnimekirjast Anija Ühendus.
Tanel Talve kommenteeris, et Anija vald omab väga häid eeldusi turismi arendamiseks ja Kehra Raudteejaam on üks neist atraktsioonidest, mis annab turismiarenduse üldisesse pilti olulise panuse.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 11. jaanuaril 2017.