Kehras oli ANTS MIIDLA 80. sünnipäeva õlle- ja raamatunäitus

Ere Uibo
Sõnumitooja 27.07.2016

MTÜ Kehra Raudteejaam korraldas jaamahoones ANTS MIIDLA sünnipäevapeo, kuhu tuli mitukümmend õnnitlejat.

Anija valla Lehtmetsa küla elanik, koduloouurija ja mitmete raamatute autor Ants Miidla on kirglik õllepudelite etikettide koguja – neid on tal üle 2500. Ta on ka suur raamatuhuviline ning aastatega on kogunenud rohkelt teoseid, kus on autoripühendus. MTÜ Kehra Raudteejaam  Anne  Oruaasa  eestvedamisel otsustas need kogud näitusele tuua ning avada Ants Miidla sünnipäeva puhul reedel, 22. juulil Kehra jaamahoones.
Jaamahoonega on Ants Miidlal mälestused – ta meenutas, kuidas tegi seal 3 aastat öötööd, kui oli Kehra sovhoosi osakonnajuhataja: „Vagunid saabusid raudteejaama öösel pool kaksteist ja mina pidin vastutama, et kaup saaks kiiresti maha ning uus peale laaditud.”

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 27. juulil 2016.

Volikogu andis Kehra jaamahoone rekonstrueerimisele 181 000 euro suuruse garantii

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 25.05.2016

Anija vallavolikogu nõustus garanteerima MTÜ Kehra Raudteejaam Leader-programmi esitatud projekti 69,45protsendilise omaosaluse.

Vallavanem Arvi Karotam rääkis, et MTÜ Kehra Raudteejaam esitas jaamahoone kordategemiseks rahataotluse Leader-programmi, kust on võimalik maksimaalselt saada 80 000 eurot toetust, kuid esialgse hinnapakkumise järgi lähevad ehitustööd maksma 260 000 eurot.
„On oluline, et volikogu annaks nõusoleku kaasrahastamiseks, vastasel juhul ei pruugi Leader-projekt õnnestuda,“ sõnas vallavanem.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 25. mail 2016.

KOPi kevadvoorust raha ka Anija, Kuusalu ja Raasiku valda

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 01.06.2016

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadvoorust saavad toetust 8 projekti Anija, 7 Kuusalu, 3 Raasiku vallast ja 1 Loksa linnast.

24. mail kinnitas Harju maavanem Ülle Rajasalu maakondliku komisjoni ettepanekul KOPi kevadvoorus toetused – 84 projekti toetatakse kokku 142 492,69 euroga. Meetmest 1 ehk kogukonna arengu meetmest antakse toetust 38 projektile, meetmest 2, mis on mõeldud elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamiseks, toetatakse 46 projekti.
Toetuste piirsumma oli 2000 eurot, iga MTÜ võis ühes voorus esitada kuni kaks taotlust, kuid erinevatesse meetmetesse. Taotlused tuli esitada 1. aprilliks, raha peab ära kasutama 10 kuu jooksul.

Anija vald – 13 001 eurot
Anija valla 7 MTÜ esitatud 8 projekti saavad KOPist toetust kokku 13 001,53 eurot.
MTÜle Kehra Raudteejaam antakse 27. augustil toimuva Kehra 3. paberipäeva korraldamiseks 1995,88 eurot.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 1. juunil 2016.