Anija vallaeelarvest toetatakse vabaühendusi 57 598 euroga

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 24.02.2016

Spordivaldkonna MTÜd saavad kokku 51 320 eurot, kultuuriseltsid 6278 eurot.

Eelmise aasta 20. oktoobriks pidid mittetulundusühingud ja seltsid, kes soovivad tänavu saada Anija valla eelarvest toetust, esitama  vallavalitsusele taotluse. Need vaatas läbi vallavalitsuse kultuuri- ja spordikomisjon ning vallavalitsus kinnitas toetused pärast 2016. aasta vallaeelarve vastuvõtmist jaanuarikuus.

Kaheksale kultuuri- ja külaseltsile antakse eelarvest kokku 6278 eurot. MTÜ Põrguvärk saab 910 eurot, sellest 110 eurot raadiomikrofonide komplektide ostmiseks ja 800 eurot kultuuriürituste korraldamiseks. MTÜle Kehra Raudteejaam eraldati 1057 eurot, millest 500 eurot on mõeldud Kehra paberipäeva ja 217 eurot ajalookonverentsi korraldamiseks, 140 eurot Priske mälestussamba infotahvli ja turismiviida paigaldamiseks ning 200 eurot tegevustoetuseks. 

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 24. veebruaril 2016.

VALDO PRAUST saab presidendilt ordeni

Sõnumitooja 10.02.2016

Toomas Hendrik Ilves tunnustab Valgetähe V klassi teenetemärgiga Kehras elavat IT-eksperti Valdo Prausti (pildil), kes on tunnustatud ajaloouurija. Ta on uurinud mõisate ja teede ajalugu, eelmisel aastal avas Järvamaal jalgrattamuuseumi Väätsa vanas vallamajas. President tänab teda kohaliku elu edendamise eest. „Tõenäoliselt ei anta aumärki ühe teo eest, vaid hinnati kõike, mida olen ajaloo- ja kultuurivallas teinud,“ sõnas Valdo Praust. Jalgrattamuuseumi 6 näitusesaalis on süsteemne väljapanek 100 jalgrattast 1880ndatest nõuka-aja lõpuni. Muinsuskaitseameti konkursil „Eesti 100 aaret“ sai jalgrattamuuseum 10. koha. Muuseumi avamine nimetati Järvamaa möödunud aasta kultuurisündmuseks.

Uudis ilmus ajalehes Sõnumitooja 10. veebruaril 2016.

Kehra jaamahoone kasutusvaldust pikendati

Sõnumitooja 27.01.2016

Anija vallavolikogu pikendas lepingut, millega anti Kehra raudteejaama hoone MTÜ Kehra Raudteejaam kasutusvaldusse. Jaamahoone rekonstrueerimine on pooleli, MTÜ soovib tänavu esitada selleks rahataotluse LEADER-programmi, kuid toetuse saamise eeldus on, et kasutusvalduse leping kehtib 5 aastat pärast projekti lõppemist. Anija vallavalitsuse ja MTÜ vaheline leping sõlmiti kuus aastat tagasi kümneks aastaks. Volikogu otsustas pikendada seda 31. detsembrini 2025.

Uudis ilmus ajalehes Sõnumitooja 27. jaanuaril 2016.

„Velled tapluses“ – Vabadussõja kahe vaenuväe komandöri ühine päevaraamat

Anne Oruaas
Sõnumitooja 06.01.2016

Neil päevil möödub  97 aastat ajast, mil Kuusalu ja Anija vallas käis sõda, et Venemaa sõjavägi ei tungiks edasi Tallinna poole.

1918. aasta novembri lõpus alanud vallutus pandi seisma just Anija ja Kuusalu valla maadel, kus Eesti sõjavägi asus punaväge sammhaaval ajama tagasi idapiiride poole. Neist lahingutest pole fotosid ega filme, aga on üks raamat, milles on kirjas Vabadussõja Priske lahingu käik. Raamatu teeb haruldaseks, et tegu on kahe vaenuväe komandöri ühise päevaraamatuga, mis vahetas lahinguööl, 3. jaanuaril, omanikku. Sealt, kus lõpetas punaväe komandor, jätkas Eesti rahvaväe komandör.
Raamatu tiitellehel on: „Velled tapluses. Lehekülgi Maailmasõjast ja Vabadussõjast. Sotsialistliku Nõukogude Vene punaväe ohvitseri-eestlase ja demokraatliku Eesti Vabariigi kaitseväe ohvitseri-eestlase ühine päevaraamat. Trükiks toimetanud J.T. Ilmunud J.Treufeldti & A. Kalluse kirjastuse väljaandena Kuressaares 1933. aastal.“

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 6. jaanuaril 2016.