Anija vallaeelarvest toetatakse vabaühendusi 57 598 euroga

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 24.02.2016

Spordivaldkonna MTÜd saavad kokku 51 320 eurot, kultuuriseltsid 6278 eurot.

Eelmise aasta 20. oktoobriks pidid mittetulundusühingud ja seltsid, kes soovivad tänavu saada Anija valla eelarvest toetust, esitama  vallavalitsusele taotluse. Need vaatas läbi vallavalitsuse kultuuri- ja spordikomisjon ning vallavalitsus kinnitas toetused pärast 2016. aasta vallaeelarve vastuvõtmist jaanuarikuus.

Kaheksale kultuuri- ja külaseltsile antakse eelarvest kokku 6278 eurot. MTÜ Põrguvärk saab 910 eurot, sellest 110 eurot raadiomikrofonide komplektide ostmiseks ja 800 eurot kultuuriürituste korraldamiseks. MTÜle Kehra Raudteejaam eraldati 1057 eurot, millest 500 eurot on mõeldud Kehra paberipäeva ja 217 eurot ajalookonverentsi korraldamiseks, 140 eurot Priske mälestussamba infotahvli ja turismiviida paigaldamiseks ning 200 eurot tegevustoetuseks. 

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 24. veebruaril 2016.