Anija valla eelarvest saavad toetust 16 kultuuri- ja spordiseltsi

Külli Koppelmaa
18.03.2015

Anija valla 2015. aasta eelarvest antakse vabaühendustele kokku 54 060 eurot.

Anija valla 2015. aasta eelarvest toetatakse 9 spordiseltsi ning 7 külaseltsi või kultuuriühendust. Taotluste kogusumma oli 91 497 eurot, spordiklubidele eraldati kokku 49 220 eurot, kultuuri- ja külaseltsidele 4840 eurot.

MTÜ Kehra Raudteejaam taotles ja saab 802 eurot. Sellest 202 eurot on tegevustoetus veebimajutuse aastamaksu tasumiseks, mälestusmärkidele pärgade viimiseks ning jaamahoone vihmaveerennide puhastamiseks, projektitoetusena saadakse 200 eurot 5. ajalookonverentsi ning 400 eurot Kehra paberipäeva korraldamiseks.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 18. märtsil 2015.