Ajalookonverents “Noppeid Alavere kultuuriloost” 27.09.2014 Alavere rahvamajas