Aardeleiud Anija vallast

Ants Miidla
Sõnumitooja 06.10.2010

Arheoloogiamälestiste ehk muististe üks eriliik on peitleiud. Tavapäraselt mõistetakse peitleidudena esemekogumeid, mis iidsetel aegadel peidetud, vette heidetud või mingil muul põhjusel maapõue jäänud. Kui peitvara koosneb väärismetallist  esemetest, kas müntidest või ehetest, nimetatakse seda aardeks ehk aardeleiuks.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 6. oktoobril 2010.